Reglement

 1. U bent genomineerd wanneer U zichzelf opgeeft of iemand u opgeeft op via www.goboz.nl, tabblad nomineren.
 2. Bij de aanmelding wordt een motivatie gevraagd waarom u Ondernemer van het jaar bent (denken innovatie, duurzaamheid, positieve klanten, sociale waarde en personeel)
 3. De jury zal een eerste selectie maken van de inschrijvingen.
 4. Met de geselecteerde ondernemers wordt contact opgenomen. 
 5. Op de avond zelf zal jury de winnaar bekendmaken.

Er wordt aandacht besteed aan de Verkiezing via de eigen website, partner websites, print media, kranten en social media.

 1. Deelnemende bedrijven zijn zelfstandige ondernemingen.
 2. Onder ondernemer wordt verstaan: de eigenaar die zelf zijn onderneming voert, dan wel de directeur-grootaandeelhouder (DGA)van de BV cq NV. In het geval sprake is van een grotere onderneming wordt de directeur van dit bedrijf gemerkt als de ondernemer.
 3. Deelnemende ondernemingen staan in geschreven bij de Kamer van Koophandel.
 4. Deelname is uitsluitend mogelijk voor gevestigde ondernemingen waarvan de hoofdvestiging zich in de gemeente Bergen op Zoom bevindt.
 5. Banken, Holdings en Beheer BV’s zijn van deelname uitgesloten. 
 6. Bedrijven kunnen zichzelf aanmelden of zij kunnen aangemeld worden. In het laatste geval zal er contact opgenomen worden met de dagelijkse leiding van de onderneming voor toestemming over de inschrijving.
 7. De jury wijst de genomineerden aan op basis van het ingevulde vragenformulier.
 8. De jury bepaalt de winnaars aan de hand van de ingevulde vragenformulieren en op grond van de aangeleverde en vergaarde informatie.
 9. Door de inschrijving en toestemming voor inschrijving geeft de deelnemer toestemming aan de jury om financiële en relevante bedrijfseconomische informatie op te vragen bij de Kamer van Koophandel.
 10. Alle verkregen informatie wordt door de organisatie en de jury vertrouwelijk behandeld. 
 11. De ondernemer wordt op verschillende criteria beoordeeld, te weten;

– Ondernemerschap (denk onder andere aan financieel gezond, bijdrage aan werkgelegenheid en vooraanstaande rol in branche)- met een weging van 40%; 

– Innovatie – met een weging van 30%;

– MVO, in de samenleving en duurzaamheid – met een weging van 30%. 

12. Prijzen zijn te winnen in drie verschillende categorieën;

– Categorie klein < 5 fte en < 1 miljoen omzet op jaarbasis.

– Categorie middel < 20 fte en < 5 miljoen omzet op jaarbasis.

– Categorie groot > 20 fte en > 5 miljoen omzet op jaarbasis.

13. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de stichting als initiatiefnemer van GoBoZ. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd. Communicatie over de verkiezing, anders dan via de officiële woordvoerders van GoBoZ, is altijd op persoonlijke titel. Er kan derhalve door niemand rechten aan de uitspraken / toezeggingen worden ontleend.

De juryleden 2024 zijn Anita Karremans, Cees Nuijten, Jan Hopmans en Lenny Blaakman.