Betalings- en leveringsvoorwaarden

Na bestelling zullen wij uw bestelling direct in behandeling nemen. Onze penningmeester zal u binnen afzienbare tijd de factuur ter zake van de door u bestelde toegangskaarten toesturen, waarmee uw bestelling onzerzijds is bevestigd.

De bestelling kan binnen 14 dagen worden geannuleerd. Na het verstrijken van deze termijn is deze onherroepelijk en worden de bestelde toegangskaarten gefactureerd en t.z.t. geleverd.  Annulering kan uitsluitend plaats vinden via ons email adres info@goboz.nl.

In het geval u toegangskaarten bestelt binnen een termijn van 14 dagen voor het gala, kunt u de bestelling niet meer annuleren.

Betalingstermijn; 14 dagen na factuurdatum, tenzij deze datum binnen een termijn van 14 dagen voor het gala is gelegen, in dat geval dient u de factuur omgaand te betalen.

© 2018 – GoBoZ Ondernemersgala Bergen op Zoom  |  Website: Studio Quay Privacy Statement